AD Mac – Text theo đường dẫn

Tạo dòng chữ chạy theo một đường uốn để tạo hiệu ứng trang trí điệu đàng rất được hay sử dụng trong thiết kế thiệp, bìa sách, banner. Bạn có thể uốn 1 dòng chữ yêu thương theo hình trái tim trong 1 tấm thiệp lãng mạn gởi đến người đặc biệt của mình. 

Bài viết dưới đây chũng ta sẽ cùng tạo ra các dòng text như thế trong Affinity Designer 1.6.1

Các bước tạo

  1. Vẽ một đường path bằng các công cụ vẽ (Pen tool , Pencil tool, Rectangle tool, Ellipse tool,..)
  2. Gõ chữ lên đường path bằng Artistic text tool: Chọn Artistic text tool  và di chuyển con trỏ đến đường path cho đến khi nó chuyển thành hình là lúc bạn có thể nhập text vào.

Ngắt chuỗi text

2 đầu chuỗi text có 2 tam giác màu xanh và cam.

  • Di chuyển tam giác màu xanh để định vị trí bắt đầu
  • Di chuyển tam giác màu cam để ngắt dòng text qua cạnh bên kia của đường path, hoặc bên trong của đường tròn. Lưu ý là lúc này bạn có 2 dòng text và 4 hình tam giác điều chỉnh.

Đổi chiều dòng text trên đường path

Nếu bạn muốn chuyển chuổi text vào bên trong thay vì nằm bên ngoài vòng tròn

Click nút Reverse Text Path  trên Context Toolbar

Leave a Reply