Typography – Chữ trong chữ

Một trong những buổi học thú vị nhất trong các khoá học thiết kế, mỹ thuật là “chữ trong chữ” của môn học typography, ở đây bạn sẽ lồng ghép các ký tự (chữ hoặc số) vào nhau sao cho chữ này là phần âm của chữ kia nhưng nhìn vào vẫn nhận ra 2 ký tự một cách nghệ thuật và đầy sáng tạo.

Tất nhiên là bạn sẽ thấy có những cặp ký tự rất dễ lồng ghép vào nhau do thuận lợi về hình dạng, nhưng nếu kết hợp được các cặp ký tự khó thì kết quả sẽ càng được đánh giá cao.

Có một điều lưu ý ở đây là kiểu ghép hình không chỉ thể hiện ý tưởng thiết kế độc đáo, thông minh, mà còn sử dụng nhiều trong các logo quảng cáo tạo ra các kiểu kết hợp các chữ cái của tên một công ty.

Chữ C trong chữ A
Chữ R trong chữ B
Chữ h trong chữ n
Chữ f trong chữ R
Chữ R trong chữ P
Chữ s trong chữ P
Chữ S trong chữ G
Chữ i trong chữ Z
chữ c trong chữ a
chữ l trong chữ U và trong chữ Q
Chữ p trong chữ D
Chữ… trong chữ A

Leave a Reply