Thao tác với hình Vector

Có hàng tá thứ mà bạn cần phải dùng đến các hình vector để làm clip video mình nghệ thuật hơn

 • Vẽ một biểu tượng hay logo
 • Vẽ các mảng màu trang trí nền
 • Vẽ một mặt nạ để dấu bớt một phần của đối tượng
 • Vẽ 1 đường dẫn tạo chuyển động cho 1 đối tượng chạy lên

Tất cả những điều thú vị đó tùy thuộc vào khả năng vẽ các hình vector bằng các công cụ pen, bezier, line, rectangle, circle,… trên canvas motion

Import file vector

Các định dạng file vector có thể import vào Motion là Ai, pdf

Vẽ đường và shape

 • Line tool: Vẽ đường thẳng
 • Benzier: Vẽ đường cong theo node
 • B-Spline: Vẽ đường cong theo control point
 • Rectangle: Vẽ hình chữ nhật
 • Circle: Vẽ hình tròn

Vẽ đường mũi tên (arrow header)

 • Chọn công cụ Line vẽ một đường thẳng
 • Chọn Inspector > Shape > Style

Thao tác với control point

Có 2 cách để vẽ một hình shape bất kỳ: BezierB-Spline. Tuy nhiên dù vẽ bằng 2 công cụ khác nhau, theo 2 cách khác nhưng thao tác điều chỉnh các Control Point khá tương tự với Edit point tool

Vẽ với Edit point tool

 

 • curved point → corner point: Giữ _ click
 • corner point → curved point: Giữ _ drag
 • Điều chỉnh 1 bên nhánh tiếp tuyến (tangent handle):  drag
  hoặc trong Rclick menu và chọn Break Handle. Trả về lại thì chọn Align Handle
 • Giữ để xoay tiếp tuyến theo từng nấc 45C
 • Giữ để chọn nhiều control point

Lưu ý: có thể chuyển đổi control point trong context menu (click phải lên control point)

 

Thao tác với các hình shape

 • Tạo nhanh 3 hình cơ bản từ menu
 • Thư viện hình shape

chuyên đề Motion


Nguồn
https://support.apple.com/motion
https://help.apple.com/motion/mac/5.4/
https://discussions.apple.com/community/professional_applications/motion_5

Leave a Reply