The One Device của Brian Merchant 2017

Một quyển sách kể về những bí mật trong quá trình tạo ra chiếc điện thoại mang thương hiệu quả táo thần thánh của Apple.

The One Device – The secret history of the iPhone

Tác giả: Brian Merchant
Thể loại:
 Công Nghệ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: ePUBS
Dung lượng: 20 MB

Download: the-one-device_iPhone-history_by_Brian-Merchant_2017

 

Vài hình ảnh các trang nội dung

 

 

 

 

 

library_book

Leave a Reply