The SNOWFLAKE Winter’s Frozen Artistry

Một nghiên cứu giá trị về hình dạng của những chiếc bông tuyết từ những cụm tuyết trắng trong thực tế mùa đông đến những bản giấy thủ công cắt ra từ giấy bìa cứng dành cho nhà thiết kế

Sách chuẩn PDF còn nguyên định dạng text và link mục lục

The SNOWFLAKE Winter’s Frozen Artistry
Thể loại: Hoa văn, biểu tượng
Tác giả: Kenneth Libbrescht, Rachel Wing
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Dung lượng: 18,9 MB (147 trang)
Downloadico_f_PDF The_Snowflake_Winter-s_Frozen_Artistry_by_Kenneth-Libbrescht.pdf

CONTENT

ONE | Winters Frozen Artistry

TWO | Snowflake Watching

THREE | A Field Guide to Falling Snow

FOUR | Snowflake Weather

FIVE | Snow Crystal Symmetry

SIX | Morphogenesis on Ice

SEVEN | Designer Snowflakes

EIGHT | Snowflake Photography

Epilogue

Index

About the Authors

Một số trang nội dung

library_book

Leave a Reply