16 truyện xì trum

Tiếp theo là loạt truyện tranh Xì Trum, tiếng Anh là 16 quyển, tiếng Việt là 20 quyển. Về một dân tộc tí hon dễ thương sống trong rừng với các ngôi nhà là những cây nấm…

 

“Xì Trum (tiếng Pháp: Les Schtroumpfs, tiếng Anh: The Smurfs ) là tên một chủng tộc tí hon màu xanh hư cấu bởi hoạ sĩ Peyo xuất hiện lần đầu trong truyện Johan et Pirlouit và trở thành tên loạt truyện tranh độc lập bắt đầu phát hành vào năm 1958 và sau đó có hoạt hình, phim ảnh và các sản phẩm thương mại ăn theo.

Thần dân Xì Trum có bề ngoài gần như là giống nhau: nhỏ bé cao khoảng bằng ba trái táo chồng nhau, da xanh, hay có đuôi như thỏ sau lưng. Hầu hết các Xì Trum đều mặc đồ trắng ngoại trừ Tí Vua mặc đồ đỏ do là người đứng đầu. Ngoài ra để phân biệt các Xì Trum với nhau, họ còn mang các phụ kiện khác nhau. Phần lớn thần dân Xì Trum đều đã 100 năm tuổi, ngoại trừ Tí Vua 543 tuổi, Tí Cô Nương và một số Xì Trum khác. Ban đầu, làng Xì Trum toàn là nam. Sau đó, mới có hai Xì Trum nữ được thêm, đều không phải do tự nhiên sinh ra. Thức ăn yêu thích của họ là lá thổ phục linh.”

(trích từ trang https://vi.wikipedia.org/wiki/Xì_Trum”

Phiên bản tiếng Anh: Click phải lên icon PDF  và CBZ   và chọn “Save link as..

LIST TRUYỆN TIẾNG ANH
 • 01. The Purple Smurfs (2010) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB  –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 02. The Smurfs and the Magic Flute (2010) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB  –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 03. The Smurf King (2010) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 04. Smurfette (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB  –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 05. The Smurfs and the Egg (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB  –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 06. The Smurfs and the Howlibird (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB  –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 07. The Astro Smurf (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 08. The Smurf Apprentice (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 09. Gargamel and the Smurfs (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 10. The Return of the Smurfette (2012) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 11. The Smurf Olympics (2012) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 12. Smurf vs. Smurf (2012) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 13. Smurf Soup (2012) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 14. Baby Smurf (2013) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 15. The Smurflings (2013) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 16. The Aerosmurf (2013) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB –  cbz-icon ⋅ 32,1 MB  –  EN
 • 17. The Strange Awakening of Lazy Smurf (2014) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • 18. The Finance Smurf (2014) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • 19. The Jewel Smurfer (2015) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • 20. Doctor Smurf (2016) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • 21. The Wild Smurf (2016) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • 22. The Smurf Menace (2017) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Astrosmurf (1978) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Forever Smurfette (2014) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Geronimo Stilton and the Smurfs (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • King Smurf (1978) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Smurfette (1978) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Smurfs US0001 (1982) Smurf Plane — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Smurfs US0002 (1982) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Smurfs US0003 (1982) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Smurfs Annual (1981) The Smurfs Sports Day — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • Smurfs Monsters (2015) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • The_Smurfs__FCBD_2013 — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • The Smurfs FCBD (2014) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • The Smurfs Smurfnapper (2010) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • The Smurfs and Disney Fairies FCBD (2012) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • The Smurfs Christmas (2013) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • The Smurfs Halloween (2010) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN
 • The Smurfs Halloween2 (2011) — pdf-icon ⋅ 77,2 MB ⋅ EN

Phiên bản tiếng Việt: Click phải và chọn “Save link as..

 

 

library_book


Tham khảo: http://smrfs.blogspot.com/2017/04/english-comics.html

Leave a Reply