Hiệu ứng quả đất tí hon

Hiệu ứng này là sự chuyển đổi một bức ảnh panorama thành một khối cầu 360o

Hãy bắt đầu với bức ảnh panorama saigon có kích thước 1600 px x 900 px dưới đây

Quan trọng ở rìa ảnh ở 2 bên, cần phải tương thích vì đó là nơi sẽ gắn vào nhau.

Bước 1: Chỉnh ảnh về hình vuông

  • Vào commands > Resize
  • Chỉnh lại canvas 1400 px x 1400 px (tắt chế độ giữ nguyên tỉ lệ hình ổ khóa)

Bước 2: Lật ngược ảnh

Vào Transform > Flip vertical (nút cuối cùng hàng thứ 2)

Bước 3: Áp hiệu ứng Rectangular To Polar trong Filters Studio

Bước 4: Chỉnh sửa và hoàn thiện

Dặm vá nơi tiếp giáp nhau do hiệu ứng Rectangular To Polar và thêm dòng text, ta có sản phẩm như dưới đây

Leave a Reply