THỦ THUẬT PHẦN MỀM và ỨNG DỤNG

Chuyên trang về thế giới các thủ thuật kỹ thuật Viết Chì Gỗ

 

 

Hệ điều hành iPadOS / MacOS


Apple Pages iPadApple Pages
ứng dụng soạn thảo văn bản (như Word,..)


Apple Keynote
Slide trình chiếu (như Power Point)


Apple Garageband
Soạn nhạc, biên tập âm thanh (như Adobe Audition)


Notability
Ghi chép, phát thảo, nhắc lịch (như One Note)


iThoughts
phát thảo sơ đồ tư duy (như Mindmap)


xPlan
Quản lý dự án (như MS Projects)


Affinity Photo on iPad Affinity Photo
Ứng dụng xử lý ảnh (như Adobe Photoshop)


Affinity Designer on iPadAffinity Designer
Ứng dụng thiết kế vector (như Adobe Illustrator)


ProcreateSavage Procreate
Vẽ kỹ thuật số (như Corel Paint)


Graphic
Ứng dụng thiết kế vector (như Adobe Illustrator)


FineReader
Chỉnh sửa PDF, trích text đa ngôn ngữ


Adobe Illustrator
Phần mềm đồ họa vector


Adobe Photoshop
Phần mềm xử lý ảnh


iBooks Author
Làm sách Epubs, ibook (như Adobe Indesign)


Affinity Publisher
Dàn trang sách (như Adobe Indesign)


LumaFusion 2.0
Phần mềm biên tập phim chuyên nghiệp trên iPad


Screenium 3
Phần mềm quay phim màn hình và biên tập phim


Apple Motion
Phần mềm biên tập phim và áp hiệu ứng


Shapr3D
Phần mềm 3D trên iPad


Blender
Phần mềm 3D – dựng khối, hoạt cảnh


Maya
Phần mềm 3D của Autodesk


Synology NasSynology Nas

WordpressWordPress