Affinity Designer

Giới thiệu
Hệ thống phím tắt
Các câu hỏi thường gặp
Kho tài nguyên Affinity (Brush, pattern, swatch, asset..)

Affinity Designer và Illustrator

 

MỤC LỤC

Thiết lập và giao diện

Công cụ tạo hình shape

  • Các hình cơ bản
  • Biến đổi smash shape
  • Convert to curve

Thao tác với hình shape

Thao tác với nhiều hình shape

  • Arrange
  • Align, distribution
  • Boolean

Thao tác với node và path

  • Align nodes
  • Join node, close node
  • saparate note

Màu sắc và hiệu ứng nền

Text

Artboard

Đánh số trang

Xuất artboard thành nhiều file ảnh

Hiệu ứng

isometric

CÁC THỦ THUẬT LIÊN QUAN

Affinity Designer (MaciPad)
Affinity Photo (MaciPad)
Affinity Publisher (Mac)

CÁC BÀI VIẾT

Hiệu ứng chữ CRACK
Ống kính máy ảnh
Vẽ quả bí Halloween
Vẽ trái tim ngoằn ngoèo
30 Thủ thuật Affinity Designer


Tham khảo: https://affinity.help/designer/en-US.lproj/index.html

Leave a Reply