LumaFusion – ứng dụng biên tập phim trên iPad

Giới thiệu
Các thao tác cảm ứng
Những câu hỏi thường gặp

Tách đối tượng khỏi nền xanh (chroma key)

Âm thanh lớn dần, nhỏ dần


Ánh sáng trong lòng nước