Apple Motion

chuyên đề Motion

Giao diện và thiết lập

kích thước – độ phân giải – độ dài

Hệ thống phím tắt
Hỏi nhanh – đáp gọn
Xử lý một video trên Montion

Vẽ Vector
Vẽ Vector

Chuyển động

Chuyển động với behavior Overshoot
Chữ chạy theo đường dẫn
Màu sắc

Xóa nền xanh hậu cảnh

lồng Video vào text

Hiệu ứng chữ

  • Drop shadow chuyển hướng (nguồn sáng di chuyển)
  • Con tim đập
  • Chữ xoay quanh trái đất
  • chữ 2D thành 3D

AR

fix canvas size to contain