Procreate 5 on iPad

Giới thiệu
Câu hỏi thường gặp
Các thao tác cảm ứng và phím tắt
Kho tài nguyên Procreate (Brush, Pallettes,..)

Procreate vs Photoshop

Thiết lập

vẽ

cọ

 • Sử dụng bộ cọ có sẵn
 • Tạo cọ mới
 • Xuất – nhập brush
 • Chuyển cọ từ abr – brush

Transform

 • (transform) Move, Scale, Rotate, Shear, Distort,…
 • Áp các phép biến đổi lên nhiều layer (transform)
 • Freeform
  Uniform
  Distort
  Warp

màu sắc

 • Quản lý màu sắc
 • Các hệ màu (Disc, Classic, Harmony, Value, Palettes)
 • Chuyển đổi qua giao diện cổ điển
 • Vòng tròn màu – color ring
  • Chọn màu trên color ring
  • Phóng to saturation disc
  • Chọn các màu đặc biệt
 • Thao tác với Swatches
  • Lưu màu trong swatch
  • Sử dụng màu trong palettes
  • Sắp xếp các swatches màu
  • Delete swatch
 • Thao tác với Palettes
  • Đặt tên cho palette
  • Sắp xếp thứ tự Palettes
  • Chọn palette
  • Delete palette
  • Chia sẻ palette
 • Đổ màu mảng (ColorDrop)

Layer

 • Tạo – xoá layer (add – delete)
 • Đổi tên layer (Rename)
 • Chọn layer – select
 • Ẩn layer  – hide
 • Khóa layer (Lock layer)
 • Làm layer trong suốt (transparency)
 • Chọn các đối tượng trong layer (Select)
 • Copy các đối tượng trong layer
 • Xóa các mảng trong layer (Clear)
 • Layer phối cảnh (Assist)
 • Layer tham chiếu (Reference)
 • Nhân bản thêm một layer mới (Duplicate)
 • Chọn nhiều layer cùng 1 lúc:
 • Bỏ chọn nhiều layer
 • Nhóm các layer (Group layer)
 • Xóa nhiều layer cùng 1 lúc (Delete)
 • Gộp nhiều layer thành 1 layer (Merge)
 • Các chế độ hòa trộn (Blending modes)

adjustment

 • Opacity
 • Blur
 • Sharpen
 • Noise
 • Liquify
 • Clone
 • Color Adjustments

Text

 • Edit Style
 • Fonts

hoạt hình

 • Options
 • Settings

(Nguồn https://procreate.art/handbook)

xuất nhập file PSD

You can bring PSD files from Photoshop into Procreate with this little workaround:

   1. Resize your photoshop image to exactly 960×704 (use crop if this would screw up your aspect ratio)

   2. With all layers visible go to File->Scripts->Export layers to files…

   3. Settings window :

                  – Tick “Visible Layers only” option

                  – Untick “Trim Layers” option

                  – Make sure “Transparency” is active

   4. Upload files to your dropbox

   5. Create new document in procreate

   6. Go to (procreate) Actions->Insert from Dropbox (the little wrench symbol)

   7. Bring in any of the images. Order does not matter. You can re-arrange the layers later.

   8. Use the rotate,mirror and flip tools to adjust the import.

   9. Continue until you imported all layers.

   10. Arrange the order accordingly.

Now you have your photoshop image with layers inside procreate.

<http://procreate.si/forums/index.php?topic=693.0>