Screenium 3 – Quay phim màn hình chuyên nghiệp

 • Giới thiệu
 • Các câu hỏi thường gặp
 • Hệ thống phím tắt

Các chế độ recording

 • Area: Quay khu vực
 • Fullscreen: Quay toàn màn hình
 • Single Window: Quay cửa sổ ứng dụng
 • Quay màn hình iDevice (iPad, iPhone, iTV)

Các thiết lập

 • Video
 • Desktop
 • Audio:
  • Quay với nhạc nền
  • Quay phim màn hình micro ngoài với Shure MV51
 • Camera:
 • Mouse
  • Hiệu ứng Click chuột
  • phóng to khu vực click chuột
 • Keyboard
 • Timer

Biên tập phim

Thao tác với Canvas

 • View
  • Zoom
  • Pan
 • Transform
  • Move
  • Scale
  • Rotate

Thao tác với Track

 • Di chuyển sắp xếp
  • theo không gian: tiền cảnh – hậu cảnh
  • theo thời gian
   • Nối track áp chuyển cảnh
 • Align
 • Tách nhỏ, cắt track
 • Slave – master
 • Kéo dài – rút ngắn

Âm thanh

Chế độ mặt nạ

shape

hình ảnh tĩnh

Chuyển động

 • Keyframe
 • hoạt hình

 

Hiệu ứng Video

Áp hiệu ứng vào video

 • chroma key
 • Gamma Adjust
 • Gaussian Blur
 • Zoom Blur
 • Motion Blur
 • Sharpen Luminance
 • Unsharp Mask
 • Crystallize
 • Pointillize
 • Pixelate
 • Hexagonal Pixelate
 • Kaleidoscope
 • Bump Distortion Linear
 • Hole Distortion
 • Twirl Distortion
 • Vortex Distortion
 • Vignette
 • Bloom
 • Gloom
 • Sepia Tone
 • Comic Effect
 • Color Invert
 • Color Controls
 • Exposure Adjust
 • Color Posterize
 • Circular Screen
 • Dot Screen
 • Hatched Screen
 • Line Screen
 • Median