Tri-fold business brochure and booklet vector 2

Là bộ brochure cho các doanh nghiệp, được làm sẵn ở dạng file vector để các bạn thiết kế tham khảo về bố cục, màu sắc và dàn trang. Và chỉ để tham khảo mà thôi, nếu áp nguyên xi vào thiết kế thì chắc chắn sẽ trùng ý tưởng và… mang tiếng.

Thể loại: Ấn phẩm
Định dạng: EPS
Dung lượng: 50,1 Mb (5 eps + 5 jpg)
Download EPS   – Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_vector

Leave a Reply