Trọn bộ tạp chí Artist & illustrators năm 2016__

Thêm một bộ tạp chí về mỹ thuật dành cho họa sĩ, trọn bộ cả năm 13 quyển.

Chất lượng tạp chí rất đẹp với nhiều hình ảnh minh họa, có thể copy text trực tiếp từ các trang tạp chí

Thể loại: Hội hoạ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
website: www.artistsandillustrators.co.uk
Download file PDF  – Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

01. Artist & illustrators – January 2016

02. Artist & illustrators – February 2016

03. Artist & illustrators – March 2016

04. Artist & illustrators – April 2016

05. Artist & illustrators – May 2016

06. Artist & illustrators – June 2016

07. Artist & illustrators – July 2016

08. Artist & illustrators – August 2016

09. Artist & illustrators – September 2016

10. Artist & illustrators – October 2016

11. Artist & illustrators – November 2016

12. Artist & illustrators – December 2016

Artist & illustrators – Summer 2016

library_book

Leave a Reply