Trọn bộ tạp chí Machine Design 2016

Thêm một bộ tạp chí về thiết kế công nghiệp dành cho nhà thiết kế, trọn bộ cả năm 12 quyển.

Chất lượng tạp chí rất đẹp với nhiều hình ảnh minh họa, có thể copy text trực tiếp từ các trang tạp chí

Thể loại: Thiết kế
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
website: www.machinedesign.com

Download file PDF  – Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

01. Machine Design – January 2016


02. Machine Design – February 2016

03. Machine Design – March 2016

04. Machine Design – April 2016

05. Machine Design – May 2016

06. Machine Design – June 2016

07. Machine Design – July 2016

08. Machine Design – August 2016

09. Machine Design – September 2016

10. Machine Design – October 2016

11. Machine Design – November 2016

12. Machine Design – December 2016

library_book

Leave a Reply