Trọn bộ tạp chí Underwater Photography 2016

Bộ tạp chí 12 quyển về Ý tưởng – Thiết kế – Khoa học trọn bộ cả năm 2016.

Chất lượng tạp chí rất đẹp với nhiều hình ảnh minh họa, có thể copy text trực tiếp từ các trang tạp chí.

Underwater Photography

Thể loại: Ý tưởng – Thiết kế – Khoa học
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
website: www.pr-productions.co.uk

Download file PDF  – Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

01-02. Underwater Photography 2016 January-February

03-04. Underwater Photography 2016 March-April

05-06. Underwater Photography 2016 May-June

07-08. Underwater Photography 2016 July-August

09-10. Underwater Photography 2016 September-October

11-12. Underwater Photography 2016 November-December

library_book

Leave a Reply