Ultimate Sketchbook Collection – sep 2019

Ultimate Sketchbook Collection tạm dịch là Bộ sưu tập khổng lồ các bản vẽ phát thảo  là cuốn tạp chí tháng 9 – 2019 trong các phiên bản bổ sung của bộ tạp chí nổi tiếng ImagineFX mà Viết Chì Gỗ đã từng giới thiệu trước đây

Sách có định dạng PDF chất lượng đẹp ở phiên bản Digital Edition.

Ultimate Sketchbook Collection – sep 2019
English | Tạp chí digital painting | 166 trang | PDF  | 164,1 MB

Vài trang nội dung

library_book

Leave a Reply