Tác phẩm Viết Chì gỗ

Trở ngại đầu tiên khi thao tác trên màn hình iPad với Apple pencil là “nó” rất trơn, tương tự như vẽ trên kiếng vậy, rất khác với vẽ trên giấy hay trên toan, ít nhiều vẫn có độ nhám của mặt giấy hay độ sệt của sơn. Đường cọ của bạn rất dễ đi lạc, nhất là các nét dài, cảm giác như khi bạn chuyển từ bút máy sang bút bi vậy. Bạn cần có thời gian làm quen với với nó.

Khi đã nhuần nhuyển, nét cọ giờ đây tung tăng tự do như người nghệ sĩ lướt trên mặt băng một cách điệu nghệ. Mọi thứ cần phải luyện tập. Đừng quá gò kỹ, cứ thoải mái vung vít bạn sẽ sớm thành công.

Dưới đây là các bản vẽ của mình trong quá trình luyện tập ở trang https://vietchigo.artstation.com

Vẽ chì

Tả cây trong.. tưởng tượng

“Người mẫu đầu tiên” – Kỹ họa với HB Pencil brush

Vẽ nghiên cứu từ mẫu – Kỹ họa với chì 6B Pencil brush

Thây Nguyên – Phát thảo inking brush

Vẽ bút sắc

Thử inking Studio Pen

“Khi biển là sa mạc” – Vẽ nghiên cứu inking brush

“Anh Mao” – Phát họa chân dung với inking brush

“Đức” – với inking brush

TĨNH VẬT

“Gạch trước sân” – Thử Apple pencil ngày đầu tiên

“Một buổi caphe dài” – Vẽ nghiên cứu thực tế

“Mắt kiếng” Vẽ nguyên cứu thực tế

“Trà Đá” – Vẽ nghiên cứu thực tế

“Mận miền nam” – Thử round brush

PHONG CẢNH

“Ghềnh đá Phước Hải” – Vẽ nghiên cứu brush

“Trước giao thừa” – Vẽ nghiên cứu trong đêm

VẼ NGƯỜI

“buổi duyệt đề cương cao học” – Ký họa dáng người