Đóng góp cho Viết Chì Gỗ

Mọi đóng góp website Viết Chì Gỗ, kể cả vật chất lẫn tinh thần, xin gởi về

đóng góp Ý kiến 

  vietchigo@gmail.com
  vietchigo@icloud.com
  0977 không tám 5588

đóng góp duy trì

TK: 7513947  – Lê Minh Thành
Ngân hàng ACB, chi Nhánh Phan Đăng Lưu.

vietchigo