AFP iPad – Hiệu ứng khung ảnh ghép

Sau vài bước đơn giản bạn sẽ tạo nên hiệu ứng lắp ghép một cách nghệ thuật một búc tranh toàn cảnh từ các ảnh nhỏ về một chủ đề nào đó: tĩnh vật, chân dung, cảnh sinh hoạt hay một bức phong cảnh hiền hòa đồng nội như bức ảnh chụp một con đường làng ở Đức Hòa Long An dưới đây

Bước 1: Vẽ và sắp xếp các hình chữ nhật đứng

  • Dùng Rectangle tool  vẽ một hình chữ nhật
  • Duplicate ra thêm một hình chữ nhật
  • Di chuyển hình chữ nhật thứ 2
  • Duplicate thêm 4 hình chữ nhật nữa (tổng số là 6 hình chữ nhật). Các hình chữ nhật duplicate sau sẽ thừa hưởng khoảng cách di chuyển có từ lần di chuyển của hình chữ nhật thứ 2

  • Sử dụng Move tool  để xoay nghiêng và dịch chuyển các hình chữ nhật cao thấp tạo ra một bố cục đẹp

Bước 2: Sử dụng các hình chữ nhật làm mặt nạ

  • Nhân bản ảnh gốc ra 5 bản (tổng số là 6)
  • Kéo từng hình shape chữ nhật vào mỗi ảnh (6 hình vào 6 ảnh) tạo hiệu ứng che mặt nạ

Bước 3: Áp hiệu ứng Outline và Outer Shadow

  • Tạo viền trắng cho các hình chữ nhật đứng bằng Outline trong Layer FX Studio
  • Áp thêm hiệu ứng bóng đổ với góc 144o, độ trong 82%, Radius và Offset tùy thuộc vào kích thước ảnh gốc

Video thao tác

Leave a Reply