Hình nền Phật Giáo 2/2 -1920px

Phần 2 các hình nền sưu tầm ngay ngày lễ Phật Đản 2019

Thể loại: Hình nền lễ Hội – tôn giáo
Định dạng
: iconEPS jpg
Dung lượng: 287 MB (117 jpg, 1920px x 1080)
Download: Click phải lên ảnh, chọn Save link as.. hoặc Download linked file as..

Hình hoa sen

Hình các tăng lữ

Hình đền chùa

Hình ảnh về Thiền

Leave a Reply