video. Golshifteh farahani và nhạc trống hang drum

Mời bạn thưởng thức đoạn Nhạc trống của Golshifteh farahani với nhạc cụ có tên là hang drum (hay Spacedrum)

Golshifteh farahani on the hang drum, 18 june 2015

 

Leave a Reply