Water color birds

Mời bạn cùng tôi bước vào thế giới các loài chim qua 96 bức tranh màu nước tuyệt đẹp, ảnh chất lượng cao

Thể loại: Ảnh chất lượng cao (72 ppi, 4000 px x 3000 px)
Định dạng: JPG
Dung lượng: ~ 1.8 MB/ jpg (x 96 jpg = 198 MB)
Download ảnh 300 ppi Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_photostock

Leave a Reply