Web on DS 1 – Thiết lập Web Server

Để cài đặt được website lên ổ mạng Synology bạn cần phải thao tác qua nhiều giai đoạn

mà chúng ta tạm chia thành 2 phần sau

 1. Thiết lập web server
 2. Cài đặt website với Joomla và myAdminphp

Để thiết lập web server bạn cần phải thiết lập số IP tĩnh cho DS và mở cổng trong DS và Router theo các bước dưới đây (tham khảo chi tiết trong bài truy cập vào synology nas từ mạng Wan)

Thiết lập số IP tĩnh cho DS

Để địa chỉ IP ổ mạng DS không bị thay đổi sau mỗi lần tắt mở modem, bạn cần gán cho nó 1 địa chỉ IP cố định trong mạng LAN theo đường dẫn Control Panel: Network > Network Interface. Chọn cổng LAN đang sử dụng và click Edit.

Trong thẻ  IPv4, kiểm chọn Use manual configuration

  • IP address: 192.168.1.199 < đây sẽ là số IP tĩnh cho DS, bạn có thể thay thế số 199 bằng 1 số khác trong khoảng 2-254 >
  • Subnet mask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.1.1 < default IP của moden >
  • DNS Server: giá trị này được thêm tự động sau khi kiểm chọn Set as default gateway

Port đăng nhập mặc định vào DS là 5000 (http) và 5001 (https). Bạn có thể thay đổi để tăng tính bảo mật trong bài sau.

Mở cổng IP trong Modem H646EW của Viettel

Sau khi đã có Port cho DS (mặc định là 5000 và 5001), bạn cần phải mở các Port đó trên Modem để đường truyền ra vô từ ngoài mạng tới DS được thông suốt, và như vậy người xem mới có thể truy cập trang web trên DS từ ngoài mạng được. Bạn có thể mở port trong Port Forwarding như trong bài truy cập vào synology nas từ mạng Wan hoặc đơn giản hơn là mở DMZ như hướng dẫn dưới đây

 • Đăng nhập vào Modem theo số IP: 192.168.1.1, account: admin, pass in trên thùng và mặt dưới modem (DSN….)
 • Click Advance Setup ở góc phải, thanh menu phía trên giao diện và truy cập DMZ theo đường dẫn Firewall Setup > NAT

Click nút Enable và nhập số 192.168.1.199  <số IP tĩnh của DS trong mạng LAN>

Thiết lập một tên miền cho số IP tĩnh của ổ DS

Đến đây là bạn có thể truy cập vào ổ mạng DS từ internet bằng số IP tĩnh ở trên, nhưng vì sử dụng dãy số dài ngoằn sẽ rất bất tiện cho mỗi khi truy cập, nên bạn có thể đăng ký 1 tên miền để thay thế

Truy cập lại vào ổ mạng DS, vào Control panel > Extenal Access > DDNS chọn  Add

 • Kiểm chọn Enable DDNS support
 • Chọn Service provider: Synology và chọn hostname tùy ý  và synology chỉ cho bạn chọn 1 tên thôi

Hostname sẽ là tên miền của trang web của bạn (ví dụ trên đây của mình là http://vietchigo.myds.me). Còn địa chỉ truy cập vào ổ ds là https://vietchigo.myds.me:5001. Tuy nhiên vì chưa cài website nên trang wweb chưa mở được

Cài đặt web server

Trong ổ mạng DS thư mục web sẽ được tạo ra 1 cách tự động sau khi cài Web Station. Mở Web Station: Visual Host → Create

 • Name-based:
  • Hostname: vietchigo
  • Port: 80/443 <HTTP/HTTPS>
 • Document Root → Browse: web <thư mục chứa nội dung trang web>
 • HTTPS settings
  • HSTS <buộc truy cập theo giao thức HTTPS>
  • HTTP/2 <Tăng tốc độ truyền web>
 • HTTP back-end server: Apache HTTP Server 2.4 (bạn cần phải cài đặt từ Package Center)
 • PHP: PHP 7.2

Những người truy cập web site sẽ là người thuộc nhóm http group, bạn cần phân quyền trong Control panel > Group: http để họ chỉ truy cập vào những thư mục cho phép mà thôi

Lưu ý: từ giờ địa chỉ truy cập website trên DS sẽ là http://vietchigo.myds.me và https://vietchigo.myds.me còn truy cập vào ổ mạng DS sẽ là http://vietchigo.myds.me:5000https://vietchigo.myds.me:5001

(Phần 2: cài đặt website)


https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/WebStation/application_webserv_virtualhost

SNI: Virtual Hosting for HTTPS

Leave a Reply