White powder exploding

Bột trắng đổ tung toé trên nền đen.

Là màu đen nhưng bạn có thể loại bỏ nền với chế độ hoà trộn screen. Tham khảo cách làm ở đây

Thể loại: Ảnh nền trong suốt (300 ppi, 6000 px x 4000 px)
Định dạng: JPG
Dung lượng: 38 MB (5 jpg)
Download ảnh 300 ppi Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_photostock

Leave a Reply