Winter Wonderland

Ảnh chất lượng thiết kế  thiệp chủ đề Giáng Sinh Winter Wonderland

Bộ sưu tập: Hình trang trí thiệp Giáng Sinh
Chất lượng ảnh: 1602 px x 2565 px (300ppi)
Định Dạng: PNG (nền trong suốt)
Download ảnh 300 ppi  Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

Lưu ý: Những hoa văn trắng trên nền trong suốt sẽ hiển thị trên trang web này có nền xanh

library_photostock

Leave a Reply