Tạo chất liệu vân gỗ

Một trong những texture hấp dẫn nhất đó là chất liệu vân gỗ, và bài hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ cách tạo vân gỗ trên iPad bằng ứng dụng Affinity Photo

  • Tạo file mới có kích thước 1280 px x 800 px
  • Tạo New Fill layer với màu solid trắng

Bước 1: sử dụng Filters > Perlin Noise

  • commands > rasterise
  • Filters > Perlin Noise
    • Octaves: 8
    • Zoom: 87%
    • Persistence: 50%

Phóng to và bóp ốm lại theo chiều ngang để có các mảng ốm theo chiều dọc

Bước 2: áp Filters > Motion Blur

áp Filters > Motion Blur với góc 90o

Bước 4: áp Adjustments > Porterise

Bước 5: Nhân bản ra thêm 1 bản vân gỗ và áp Filters > Detect Edge

chỉnh Blend mode lớp này là Multify

Bước 6: Thêm màu vào lớp vẫn gỗ củ

Thêm noise và Diffuse để ra sản phẩm cuối cùng

Video thao tác


Tham khảo: http://sivioco.com/blog/how-to-create-a-seamless-wood-texture-in-photoshop

Leave a Reply