WordPress – Post và Page

Bài viết nhập môn wordpress về POST và PAGE

Post và Page

Post là gì? Post là bài viết xuất hiện tuần tự theo luồng, post mới luôn nằm “trên” post củ (kiểu như các email trong hộp thư inbox). Cách sắp xếp này đảm bảo người đọc không bao giờ lỡ một thông tin nào ngay khi nó xuất hiện.

Post thích hợp cho những kiểu thông tin mang tính thời sự như email, tin tức, nhật ký, diễn đàn..

Page được hiểu như 1 trang tĩnh nằm ở 1 vị trí cố định như 1 trang web. Theo cách này thì Page thích hợp cho những thông tin bền vững, độc lập như lời mở đầu, hướng dẫn kỹ thuật. (Google Site theo kiểu này)

Là 1 trang tĩnh nên các trang Page được sắp xếp theo kiểu phả hệ. Nghĩa là chúng có thể lồng vào nhau, Page này có thể là con của Page kia.

Post và Page nằm ở đâu trong wordpress?

Post: tất nhiên không thể trôi nổi tự do mà được quản lý và phân loại theo từng Categories (categories mặc định là “Uncategorized”). Ví dụ như Post: “Những iPad3 đầu tiên về việt nam” sẽ nằm trong Categories “Công nghệ”

Để hỗ trợ việc tìm kiếm thông qua chức năng tìm kiếm, chúng ta có thêm tags, như ví dụ trên thì Post “Những iPad3 đầu tiên về việt nam” sẽ được gắn tag “Apple”, “iPad” và trong Categories “Công Nghệ”

Như nói ở trên: Pages nằm trong Pages. Ví dụ như Page “Photoshop” nằm trong Page “Đồ Họa” hay “Adobe”. Tất nhiên có những Page không là con của Page nào hết. Đó là các Page trên cùng

Tạo một Post mới (với Page thì tương tự)

1. Trong chế độ edit chọn Post > Add New

2. 5 bước tạo 1 post mới

– bước 1: Nhập tiêu đề post
– bước 2: Nhập nội dung post. Trong phần này có rất nhiều công cụ cho bạn định dạng chữ, đoạn như bold, italic.. Ở đây có thẻ “HTML” là 1 tính năng quan trọng cho phép bạn vào chế độ mã HTML tùy biến định dạng phong phú hơn.
– bước 3: Tùy chọn bảo mật nếu bạn muốn thiết lập tính riêng tư
– bước 4: chọn bỏ vô categories nào
– bước 5: nhấp Publish để đăng bài (bạn cũng có thể nhấn Preview để xem trước khi đăng)

Để Post hiển thị 1 đoạn ngắn ở ngoài trang chủ

Trang chủ là mặt tiền Blog của bạn, các bài viết hiển thị mang tính liệt kê, không nên để nội dung 1 bài chiếm quá nhiều không gian quý báu đó.

Bạn cần phải tách bài viết ra 1 đoạn dẫn nhập, ai muốn xem thêm thì click tiếp và link “read the rest of this entry”.

Trong Editor chọn vị trí cần tách rồi click công cụ

Leave a Reply