WordPress – format post

Khi đăng một bài blog, bạn sẽ có nhiều tùy chọn định dạng post trong dashboard.

Mỗi định dạng sẽ có 1 chức năng đặc biệt kèm theo icon của loại định dạng đó như một theme của post vậy

 

Standard

The default post format

Là định dạng mặc định, bao gồm tiêu đề, ảnh đại diện, thông tin bài viết (ngày, tác giả, category). nội dung là bài viết, blog

Aside

A note like post, usually styled without title.

Là vài dòng thông tin mà không phải là 1 bài đăng hoàn chỉnh. Aside có thể 1 dòng thông báo hay một liên kết và như vậy không có tiêu đề, ảnh đại diện,…. format này có thể thay thế tất cả các format bên dưới

Gallery

A gallery of images.

Tạo một bộ thư viện hình ảnh dưới dạng thumbnail, và bạn có thể thiết lập số cột thumbnail hiển thị

Để các cột và dòng đều nhau thì kích thước ảnh phải bằng nhau

Link

A link to another site.

Dùng để chia sẻ 1 liên kết thay vì phải đăng nguyên 1 bài

Image

An image or photograph

Để đăng 1 ảnh đơn như một banner quảng cáo, có thể có nội dung và tiêu đề

Quote

A quotation.

sử dụng kèm với các thẻ <blockquote> và <cite>, đăng một câu nói với ngoặc kép trích dẫn.. có thể là của 1 danh nhân, hay 1 đoạn trích dẫn trong một post nào đó. Lưu ý là trong standard post dù là bạn dùng các thẻ trên cũng không có dấu ngoặt đâu nha

Status

Twitter like short status update

Đăng 1 dòng trạng thái giống trên twiter

Video

A post containing video

Chuyên dùng để đăng một video có thể từ youtube hay trực tiếp từ 1 link với bộ phát video của wordpress

Audio

An audio file.

Chuyên dùng để đăng một file âm thanh có thể từ trực tiếp từ 1 link với bộ phát của wordpress

Bạn có thể cập nhật các thông tin cho âm thanh như tên nhạc sĩ, ca sĩ, thể loại,..

Chat

A chat transcript

Hiển thị bảng chat giống như các hộp thoại chat đàm thoại


Nguồn: https://www.wpbeginner.com/glossary/post-formats/

Leave a Reply