WordPress – Thêm icon vào menu

Nếu bực bội vì cứ phải cài Plugins mỗi khi muốn tùy chỉnh trong theme wordpress thì đây là bài viết dành cho bạn.

  • Việc đầu tiên là truy cập Dashboard của WordPress
  • Vào Appearance > Menus, mở ‘Screen Options‘ ở cạnh trên, góc phải màn hìnhvà kiểm ‘CSS Classes’

Đổi home-icon thành tên khác (ví dụ là homeicon)

Upload ảnh muốn chèn lên wordpress và ghi lại đường dẫn


.homeicon {
background-image: url('/wp-content/uploads/home.png');
background-repeat: no-repeat;
background-position: left;
padding-left: 5px;
}

Nhập toàn bộ đoạn code lên vào file style.css trong theme hiện tại

Sửa đường dẫn trong background-image: url


Nguồn: https://www.wpbeginner.com/plugins/how-to-add-image-icons-with-navigation-menus-in-wordpress/

Leave a Reply